ราคาของ IQ FITNESS
ค่าธรรมเนียม ราคา (บาท)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000
สมาชิกรายเดือนแบบมาตรฐาน (ชำระผ่านบัตรเครดิตไทยVisa,Mastercardเท่านั้น) 1,000
สมาชิกมาตรฐานแบบจำกัดเวลา (ชำระผ่านบัตรเครดิตไทยVisa,Mastercardเท่านั้น)
จ.-ศ 11.00-15.00น
ส.-อา 8.00-22.00น
600
ชำระล่วงหน้า 1 เดือน 1,500
ชำระล่วงหน้า 3 เดือน 3,900 (1,300/เดือน)
ชำระล่วงหน้า 6 เดือน 7,200(1,200/เดือน)
ชำระล่วงหน้า 1 ปี 12,000 (1,000/เดือน)
บัตรประเภท 1 วัน 300
ช่วยแจ้งข้อมูลอัปเดตแก่สมาชิก 260
เข้าโดยไม่ต้องใช้บัตร 100
การออกบัตรสมาชิกใหม่ทดแทนบัตรเดิม 260
การชำระเงินล่าช้า/ถูกปฏิเสธ 260
ราคาสำหรับบริการครูฝึกส่วนตัว ครั้งละ60 นาที
ครูฝึกส่วนตัว 1 ครั้ง ซื้อ 10 ครั้ง
ระดับโกลด์ 1,200 11,000
ครูฝึกส่วนตัว
(กลุ่มละ 2 คน)
1 ครั้ง ซื้อ 10 ครั้ง
ระดับโกลด์ 1,600 15,000

ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท อัปเดตเมื่อ 18.12.2019.