แนวปฏิบัติทั่วไปของ IQ Fitness

หลักปฏิบัติทั่วไป
  • เราอยากให้สมาชิกทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเราได้สัมผัสบรรยากาศดีๆเมื่ออยู่ในยิม IQ Fitness ดังนั้นเราจึงส่งเสริมให้ทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน, เห็นอกเห็นใจกัน และไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน สมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายในขอบเขตนโยบายของบริษัท IQ Fitness โดยไม่มีข้อยกเว้น ห้ามไม่ให้มีการส่งเสริมการขายและการเรี่ยไรเงินต่างๆในยิม พึงระวังว่าในยิมมีกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย (CCTV)

การใช้ยิม
  • ไม่ขว้างปา/กระแทกเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์ยกน้ำหนักต่างๆ กรุณาวางอุปกรณ์ไว้ที่ตำแหน่งเดิมหลังจากใช้งานเสร็จ ใช้ผ้าขนหนูเช็ดอุปกรณ์และม้านั่ง ขณะออกกำลังกายให้ใช้เครื่องออกกำลังกายได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น ตามมารยาทแล้ว กรุณาให้ผู้อื่นได้ออกกำลังกายด้วยระหว่างที่คุณพักในแต่ละรอบ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อมีอุปกรณ์ชำรุด และ/หรือ ทำงานผิดปกติ

การแต่งกายและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
  • ขณะออกกำลังกายกรุณาสวมเสื้อผ้าสำหรับออกกำลังกายและรองเท้ากีฬาในร่มเมื่ออยู่ในยิม สมาชิกจะต้องสวมเสื้อเชิ้ต/เสื้อที่คลุมปกปิดลำตัว ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าเข้ามาในพื้นที่ออกกำลังกาย สมาชิกจะต้องนำกระเป๋าไปเก็บไว้ที่ล็อกเกอร์ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า กรุณาเช็ดตัวให้แห้งด้วยผ้าขนหนูในห้องอาบน้ำก่อนที่จะกลับมายังล็อกเกอร์ของคุณ สมาชิกจะต้องนำสิ่งของออกจากล็อกเกอร์ให้หมดก่อนออกจากยิม ไม่อนุญาตให้เก็บสิ่งของไว้ในล็อกเกอร์ข้ามคืน

บัตรสมาชิกและการเข้ามาในยิม
  • บัตรสมาชิกเป็นทรัพย์สินส่วนตัวและสมาชิกจะต้องสแกนบัตรที่ประตูทางเข้าเพื่อเข้ามาในยิม อนุญาตให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถเข้ามาและอยู่ในยิมได้ สมาชิกทุกคนจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถเข้ามาในยิม IQ Fitness ได้

เสียง, รูปภาพ และวิดีโอ
  • กรุณาใช้หูฟังขณะเล่นเสียงในอุปกรณ์พกพาของคุณเสมอ กรุณาระมัดระวังในการคุยโทรศัพท์ – การพูดคุยเสียงดังเกินไปจะทำให้รบกวนสมาชิกท่านอื่น กรุณาคำนึงถึงรูปภาพและวิดีโอที่มีใบหน้าของสมาชิกท่านอื่นซึ่งสามารถระบุตัวตนของสมาชิกท่านนั้นได้ รูปภาพและวิดีโอนั้นจะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อได้รับการยินยอมก่อนเท่านั้น

เวลาทำการ
  • สมาชิกจะต้องเช็คอินก่อนเวลาปิด 30 นาที สมาชิกจะต้องออกจากห้องอาบน้ำก่อนเวลาปิด 15 นาที สมาชิกจะต้องออกจากยิมในเวลาที่ยิมปิด

การสูบบุหรี่, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด
  • ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าภายในอาคาร IQ Fitness อย่างเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในอาคาร IQ Fitness อย่างเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้เสพหรือครอบครองยาเสพติดผิดกฎหมายต่างๆ (รวมทั้งสารกระตุ้นต่างๆ) ภายในอาคาร IQ Fitness อย่างเด็ดขาด

เสียง, รูปภาพ และวิดีโอ
  • กรุณาใช้หูฟังขณะเล่นเสียงในอุปกรณ์พกพาของคุณเสมอ กรุณาระมัดระวังในการคุยโทรศัพท์ – การพูดคุยเสียงดังเกินไปจะทำให้รบกวนสมาชิกท่านอื่น กรุณาคำนึงถึงรูปภาพและวิดีโอที่มีใบหน้าของสมาชิกท่านอื่นซึ่งสามารถระบุตัวตนของสมาชิกท่านนั้นได้ รูปภาพและวิดีโอนั้นจะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อได้รับการยินยอมก่อนเท่านั้น

เวลาทำการ
  • สมาชิกจะต้องเช็คอินก่อนเวลาปิด 30 นาที สมาชิกจะต้องออกจากห้องอาบน้ำก่อนเวลาปิด 15 นาที สมาชิกจะต้องออกจากยิมในเวลาที่ยิมปิด

การสูบบุหรี่, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด
  • ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าภายในอาคาร IQ Fitness อย่างเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในอาคาร IQ Fitness อย่างเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้เสพหรือครอบครองยาเสพติดผิดกฎหมายต่างๆ (รวมทั้งสารกระตุ้นต่างๆ) ภายในอาคาร IQ Fitness อย่างเด็ดขาด